Szkoła Policealna w Zespole Szkół nr 2

Miechów, Prusa 2