Szkoła Policealna w Zespole Szkół nr 1

Miechów, Racławicka 23