Zakład Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Technikum

Miechów, ks. Skorupki 3