Zakład Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Liceum Profilowane

Miechów, ks. Skorupki 3