Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło Miechowskie

Miechów, Konopnickiej 11